Durant els mesos de febrer i de març, els diferents professionals tant de CAE com de l’escola, hem realitzat la formació sobre el concepte Kinaesthetics.

Aquest concepte té a veure amb els moviments naturals del cos i de com podem aprofitar aquests moviments per acompanyar i facilitar les transferències i els diferents canvis de posició que realitzem durant el nostre dia a dia amb els nostres alumnes i usuaris. També hem pogut experimentar entre nosaltres, adquirint estratègies per realitzar aquestes transferències de la manera el més personalitzada possible.