Amb els fisioterapeutes treballem per millorar les nostres capacitats motrius.

 

La fisioteràpia a CAE pretén, mitjançant el joc, millorar les capacitats motrius dels nostres usuaris i dotar-los de la màxima autonomia possible en les activitats de la vida diària. Per afavorir el seu desenvolupament neuromotriu i global, realitzem sessions individuals en atenció directa i adaptem l’entorn d’una manera personalitzada.

També tenim cura del control postural durant tota la jornada, mitjançant adaptacions de guix o de termoplàstic i adaptant el mobiliari a les seves necessitats.

El coneixement de l’esquema corporal i la fisioteràpia respiratòria també estan molt presents dins dels nostres objectius, ja que és imprescindible mantenir una bona capacitat ventilatòria per tal d’evitar possibles complicacions a nivell respiratori.

En definitiva, la nostra funció té com a grans objectius mantenir i/o millorar la qualitat de vida dels nostres usuaris i capacitar-los per tal d’afavorir el seu desenvolupament global.

logo-2.jpg
logo-3.jpg
logo-4.jpg
logo-5.jpg
logo1.jpg
logo-6.jpg