La Infermera té cura de nosaltres i ens ajuda a mantenir una bona salut

 La infermera ens ajuda a mantenir, millorar i potenciar una correcta qualitat de vida. Vetlla  pel manteniment de la salut, per la prevenció de malalties i per potenciar els hàbits saludables. 

Realitza una formació professional tant a famílies com als educadors.

logo-2.jpg
logo-3.jpg
logo-4.jpg
logo-5.jpg
logo1.jpg
logo-6.jpg